Aktivitete

Prezantimet në Prishtinë, Tiranë, Pejë, Berlin dhe Londër